SKIP 04 – Regionální organizace Plzeňského kraje

 

Zpráva o hospodaření v roce 2009

 

Počáteční stav financí v roce 2008 činil 24 199,26 Kč. Na členských příspěvcích jsme vybrali v roce 2009 celkem 72 900,- Kč. VV SKIP jsme odvedli  39 280,- Kč, z toho doplatek za rok 2008 byl 3 070,- Kč, zbytek ve výši 7 530,- Kč bude odveden v roce 2010. Účastnické poplatky na akci Literární Šumava a přednášku o starých tiscích tvořily 31 550,- Kč a byly všechny použity na realizaci těchto akcí. Zanedbatelný příjem činil úrok z České spořitelny -  38,41 Kč.

Na akci Literární Šumava jsme získali z MK ČR dotaci 32 000,- Kč. (Tyto finance neprošly naším účetnictvím.). 50% spoluúčast byla zaplacena z účastnického poplatku a 12 185,- Kč z členských příspěvků RV SKIP. Poplatky bance v roce 2009 byly ve výši 1 446,- Kč.

K 31. 12. 2009 jsme měli na účtu v České spořitelně 39 072,67 Kč  a  v pokladně 4 654,- Kč, tj. celkem 43 726,67 Kč.

 

 

 

Příjmy

 

Daněné příjmy celkem

31 550,00 Kč

pořádání akcí SKIP

31 550,00 Kč

 

 

Nedaněné příjmy

72 938,41 Kč

členské příspěvky

72 900,00 Kč

úrok ČSS

38,41 Kč

Příjmy celkem

104 488,41 Kč

 

 

Výdaje

 

Výdaje odečitatelné

 

dohody o provedení práce

1 000,00 Kč

služby

29 250,00 Kč

vratka za účastnický poplatek

1 300,00 Kč

 

 

CELKEM odečitatelné výdaje

31 550,00 Kč

 

 

Výdaje neodečitatelné dotace

 

materiál

 

OON a daně

 

služby

 

 

 

CELKEM výdaje dotace

0,00 Kč

 

 

 

 

Výdaje neodečitatelné

 

daň

180,00 Kč

dary

383,00 Kč

dohody o provedení práce

20,00 Kč

tisk

500,00 Kč

odvod VV SKIP

39 280,00 Kč

poplatky bance

1 446,00 Kč

provozní režie nájem, školení, apod.

11 602,00 Kč

 

 

Výdaje z příspěvků celkem

53 411,00 Kč

 

 

Výdaje neodečitatelné celkem

53 411,00 Kč

 

 

Výdaje celkem

84 961,00 Kč

 

 

Hospodářský výsledek

19 527,41 Kč

 

 

Podklad pro daňové přiznání za rok 2009

 

 

Daněné příjmy

31 550,00 Kč

Odečitatelné výdaje

31 550,00 Kč

zisk

0,00 Kč

Osvobozené příjmy

 

členské příspěvky

72 900,00 Kč

úrok ČSS

38,41 Kč

Celkem nedaněné příjmy

72 938,41 Kč

Daněné příjmy

31 550,00 Kč

 

 

CELKEM příjmy

104 488,41 Kč

 

 

Odečitatelné výdaje

31 550,00 Kč

Výdaje neodečitatelné

53 411,00 Kč

odečet odvodů

-39 280,00 Kč

 

 

Výdaje celkem

45 681,00 Kč

 

 

 

 

 

 

Hospodářský výsledek za rok 2009

 

Základ daně

0,00 Kč

Hospodářský výsledek

58 807,41 Kč

 

 

Zpracovala: Jana Hájková

 

V Plzni dne 15. 1. 2010