28157 návštěv od 11. 10. 2005
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
Region 04 - Plzeňský kraj
Smetanovy sady 2, 305 48 Plzeň
Tyto stránky jsou k 31.12.2010 uzavřené. Nové informace najdete na webu
www.skipcr.cz/regiony/04-plzensky-region.


Aktuality

RSS


V oddíle Dokumenty si můžete přečíst Zprávu o činnosti a Zprávu o hospodaření za rok 2010.

21.2.2011

Exkurze do nové Národní technické knihovny v Praze se konala 22. června 2010: fotografie - NTK a pobočka Městské knihovny v Praze, přečíst si o ní můžete v oddílu Z akcí.

24.6.2010

Fotografie z letošní Literární Šumavy jsou na serveru rajče.net, ještě jednou na rajče.net a ještě jednou na rajče.net.

25.5.2010

Regionální valná hromada proběhla 23. března 2010 ve Smetanově síni Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje - zde je usnesení a zápis, nově zvolený výbor a fotografie.

12.4.2010

V oddíle Dokumenty si můžete přečíst zprávu o hospodaření a hodnocení činnosti za rok 2009.

25.1.2010

Fotografie z přednášky R. Ochmanové Knižní vazba – materiály, technologie a výzdobné techniky jsou na serveru rajče.net.

18.11.2008

Fotografie z letošní Literární Šumavy - O přírodě a literatuře tentokrát v Horažďovicích jsou na serveru rajče.net, ještě jednou na rajče.net a na webu horažďovické knihovny, přečíst si o ní můžete v oddílu Z akcí.

4.6.2009

V oddíle Dokumenty si můžete přečíst zprávu o hospodaření za rok 2008.

4.2.2009

Fotografie ze setkání knihovníků - seniorů jsou na serveru rajče.net.

13.11.2008

Fotografie z Knihovnického happeningu v Kutné Hoře jsou na serveru rajče.net, přečíst si o něm můžete v oddílu Z akcí.

24.10.2008

Fotografie ze zájezdu do Ostřihomi jsou na serveru rajče.net, přečíst si o něm můžete v oddílu Z akcí.

13.10.2008

Do Fotogalerie přibyly fotografie z Dramatické dílny, přečíst si o ní můžete v oddílu Z akcí.

8.10.2008

Fotografie z 12. ročníku Literární Šumavy jsou na serveru rajče.net.

13.6.2008

Zde je zápis a fotografie z valné hromady regionální organizace Plzeňského kraje, konané 18.3.2008.

20.3.2008

Pro rychlé a snadné informování je pro členy SKIP 04 zřízena uzavřená (= pouze pro členy, přihlášení schvaluje moderátor) e-mailová konference. Přihlásit se můžete odesláním prázdného e-mailu na adresu mailman@pandora.cz, v políčku Předmět (také Věc, Subject ...) napište příkaz SUBSCRIBE skip04, tělo zprávy nechte prázdné. Do vaší e-mailové schránky bude doručeno několik zpráv, které je třeba potvrdit (podrobné info je na stránkách systému pro emailové konference Pandora). Příspěvky do konference posílejte na e-mail skip04@pandora.cz.

23.1.2008

Do Fotogalerie přibyly fotografie z knihovnického happeningu v Plzni.

24.10.2007

NOVOSTAVBA NÁRODNÍ KNIHOVNY - STANOVISKO SKIP
"Vážené kolegyně, vážení kolegové,
jménem Výkonného výboru SKIP se obracím na všechny členy SKIP i na celou knihovnickou komunitu, abychom společně, ale také každý za sebe a podle svého uvážení podpořili výstavbu Národní knihovny ČR.
Názor na vítězný architektonický návrh nás může v některých případech rozdělovat, ale pevně věříme, že všichni najdeme shodu v tom, že je nezbytné usilovat o to, aby si český stát alespoň jednou ve své historii postavil svou národní knihovnu. Zpochybňování výstavby knihovny jako takové považujeme za mimořádně nezodpovědné a krátkozraké, protože prostorové problémy knihovny mohou v příštích letech přerůst do nevratných ztrát kulturního dědictvi, neboť roční přírůstek knihovny v rozsahu 80 az 100 tisíc dokumentů je nezbytné někde uložit.
Abychom netříštili síly, doporučujeme v prvé řadě využít petici, kterou organizují architekti, umělci, historikové i pedagogové z teto oblasti, viz: domaci.ihned.cz/c1-22240180-odbornici-sepsali-petici-na-podporu-kaplickeho-knihovny případně na straně: www.anonovenarodniknihovne.cz. Petice je určena nejširší veřejnosti!
Pokud bude některá knihovna ochotna umístit petiční archy ve své budově a zainteresovat veřejnost, prosíme o sdělení, abychom mohli informovat o umístění podpisových archů.
SKIP se soustředí na organizování vysvětlovací kampaně zaměřené zejména na konkrétní osoby, které mohou rozhodování o novostavbě NK ČR ovlivnit, tj. na pražské zastupitele, poslance, vládu a také směrem k veřejnosti.
Obracíme se na předsedy regionálních organizací a další představitele SKIP, aby informovali členy o tomto stanovisku. Uvítáme náměty na akce a kontakty, které rádi využijeme.
Vít Richter, předseda SKIP ČR"

23.10.2007

Materiály (výsledky voleb, zvýšení členských příspěvků od r. 2008, Programové prohlášení ...) schválené 6. valnou hromadou SKIP dne 20.6.2007 v Olomouci najdete na http://skip.nkp.cz/akcValna07.htm.

16.7.2007

Do Fotogalerie přibyly fotografie z další Literární Šumavy, přečíst si o ní můžete opět v oddílu Z akcí.

24.6.2007

Do Fotogalerie přibyly fotografie z regionální valné hromady.

27.3.2007


archiv aktualit >>

Poslední úpravy 30.04.2015
www: Lenka Kotroušová
redakce: Jana Hájková